Hovedavtalene

I dette kurset skal vi ta for oss Hovedavtalene. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Både bestemmelser og forhandlings- og samarbeideisforhold, og arbeidstakers medbestemmelsesrett tas opp her.

Ved å starte kurset samtykker du til at Fellesforbundet kan kontakte deg.


Laster