Główne umowy

W tym kursie zajmiemy się głównymi umowami. Główne porozumienia dotyczą podstawowych zasad gry między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy to zarówno postanowień, warunków negocjacji i współpracy, jak i prawa pracownika do decydowania.

Rozpoczynając kurs, zgadzasz się, że Fellesforbundet może się z Tobą skontaktować.


Laster